Hva skjer på Barnas Stasjon Trondheim?

bs09

  • Middag mandag, onsdag og torsdag klokken 16:30 – påmelding dagen i forveien. Middag onsdag er for pappagruppa.
  • Gravid-, barsel-, barnegruppe og pappagruppe.
  • Åpen lunsj hver dag klokken 12:00.
  • Aktiviteter for store og små; lek, maling, baking, turer i nærmiljøet, kino, Pirbadet med mer.
  • Ferieturer
  • Barne- og familiesamtaler.
  • Foreldreveiledningsgrupper (COS – Circle of Security)
  • Kreativt verksted- kom og vær kreativ hver fredag mellom 10.30-14.00
  • Vi har lokaler som er mulig å benytte til samvær mellom foreldre og barn. Dersom samværene skal foregå med tilsyn, skjer dette gjennom avtale mellom familien og Barne- og familietjenesten som fører tilsynet.
  • Øreakupunktur. Kan virke mot hodepine, uro, søvnvansker m.m.