Høsten 2016 på Barnas Stasjon Trondheim

hostbilde

Høstens aktiviteter på Barnas Stasjon blir fortløpende oppdatert på vår facebookside.

Se https://www.facebook.com/barnasstasjon/