Sommer 2016 på Barnas Stasjon

Tirsdag 7. juni: Jentebølgen
Torsdag 9. juni: Tur til Sansesenteret på Melhus
Fredag 10. juni: Topptur i Bymarka, Barnas Stasjon stengt
Lørdag 11. juni: Tidgiver – event på Torvet i Trondheim
Fra 20. juni har vi kun dagåpent på Barnas Stasjon
Onsdag 22. juni: Utedag på Hauken ved Haukvannet
Torsdag 23. juni: Barnas Stasjon har base på Sverresborg, hvor vi deltar på St. Hansfeiring
Tirsdag 28. juni: Heldag på Lyngbråten ved Lian, med rømmegrøt og spekemat
Mandag 4. juli t.o.m. fredag 8. juli: Sommerferietur til Rondane. Denne uken vil det i tillegg være egne aktiviteter på Barnas Stasjon

Se for øvrig vår Facebookside for oppdatering på aktiviteter fortløpende.

Ta kontakt på tlf. 95333322 ved spørsmål ang. våre tilbud.