Barnas Stasjon Trondheim

Besøksadresse: Olav Trygvasonsgate 31, 2. etg.

Epost: bs.trondheim@blakors.no

Tlf: 953 33 322
Virksomhetsleder, Bente Amundsen: 913 53 573