bs06

Barselgruppen drives i samarbeid med Ressursteamet ved Midtbyen Helsestasjon. Fokus på samspillsveiledning og nettverksbygging. Ulike aktiviteter: babymassasje, sang, besøk av helsesøster, turer, matlaging, kafébesøk, og Pirbadet m.m.

Barselgruppen er på tirsdager fra kl. 12.00 til 14.00.

Ta kontakt med Grete på tlf. 94028658 for mer informasjon.