bs07

«Trygghetssirkelen» er et praktisk kurs for foreldre, en møteplass der man kan snakke om og dele gleder og utfordringer. I COS trener foreldrene på å observere barn og tolke hvilke signaler de gir. Dette for å forstå hva barna trenger og ønsker. Til dette bruker vi trygghetssirkelen som et slags kart som kan veilede oss i å forstå barna bedre. En stor del av opplæringen foregår ved hjelp av ferdiginnspilte filmer.

I september starter vi opp to nye COS – grupper på Barnas Stasjon.

Circle of Security, COS

Et praktisk kurs for foreldre for å fremme trygg tilknytning mellom foreldre og barn

Oppstart på Barnas Stasjon: September 2016
Gruppeledere: Ingunn, Hildegunn og Kari

Gjennom tiltaket Circle of Security (COS) Virginia får foreldre hjelp til å bedre samspillet med egne barn. Teknikkene foreldrene lærer skal gjøre dem mer sensitive for barnas signaler, styrke tilknytningen deres til barna og dermed forebygge utvikling av vansker for barna.

Beskyttelsesfaktor
Forskning tyder på at trygg tilknytning er en beskyttelsesfaktor for barn som assosieres med høy sosial kompetanse og god psykisk helse.  Barn med trygg tilknytning utvikler langt oftere et positivt selvbilde og god forståelse av at egen og andres atferd enn utrygge barn. Barn med utrygg tilknytning derimot, har økt risiko for utvikling av atferdsproblemer og kan ha økt sårbarhet for andre risikofaktorer.

Tolker barnas behov
Gjennom COS lærer foreldre hva tilknytning er, og hvordan barn utrykker sine følelsesmessige behov. Noen ganger ønsker barna at foreldrene følger med på dem, har det gøy sammen med dem, passer på at det er trygt rundt dem og fryder seg med dem. Andre ganger trenger de at foreldrene tar ledelsen og hjelper dem med å regulere følelser, gir dem trøst og beskytter dem. Det kan være vanskelig å forstå hvilke behov barn utrykker via sin atferd.
I COS øver foreldrene på å observere barn og tolke hvilke signaler de gir. En stor del av opplæringen foregår ved hjelp av ferdiginnspilte filmer, men foreldrene øver også på å observere egne barn.

Gjennom kurset vil deltakerne lære:
En brukervennlig modell om utvikling hos barn
Å identifisere eget barns tilknytningsrelaterte emosjonelle signaler
Å identifisere eget barns behov rundt det som vi betegner som Trygghetssirkelen
Å bruke intervensjonsstrategier basert på tilknytningsteori og forskning
Å tilpasse omsorgsstrategier til sitt barns spesifikke tilknytningsmønster

COS-foreldrekurs har vist gode resultater både hos foreldre og barn:
Foreldre opplever redusert stress i foreldrerollen
Barna har mindre atferdsproblemer
Barna har øket evne til emosjonsregulering

Praktisk gjennomføring:
Onsdager  og torsdager kl. 12.00-14.00 på Barnas Stasjon 

Gruppesamlinger med 3-7 foreldre, gjerne par.
Samling en gang per uke, ca.1 ½-2 timer hver gang i 10 uker.
Hver samling starter med et måltid
Samling en gang per mnd. 2 ganger, ca. 1 ½-2 timers varighet.

Ta kontakt med oss på Barnas Stasjon på tlf. 95333322 for mer informasjon