IMG_2480

Barnegruppa er et tilbud til barn i alderen 5-8 år i familier med psykiske og/eller rusrelaterte sårbarheter. Her kan barn møte andre barn i lignende situasjoner som dem selv. Gruppene går over 10 uker, etter skoletid. Hvert gruppemøte består av ukas tema, måltid og aktivitet/dramatisering. Vi driver gruppene i tett samarbeid med foresatte, og har regelmessige samtaler med dem underveis. Vi driver flere grupper i året.