IMG_2477

Barnas Stasjon er et trygt møtested hvor vi arbeider med å sikre barn en god utviklingsstøtte, og med å styrke foreldrekompetansen i et langsiktig perspektiv. Vi tilbyr støtte til familier som har behov for hjelp til samspill, samhandling og kommunikasjon, nettverksbygging, råd og veiledning. Vi tilbyr et miljø hvor profesjonelle og frivillige arbeider i dialog med familien for å skape en positiv endring. Tiltakene er forebyggende.

Hovedmålgruppe er familier med barn i alderen 0-8 år, med utfordringer i forhold til psykiske og/eller rusrelaterte vansker.

Barnas Stasjon samarbeider med Barne- og familietjenesten i Trondheim Kommune. Vi har også tett samarbeid med Ressursteamet ved Midtbyen Helsestasjon.